Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Strašidelný dům ve Strašicích.

Vytvořeno 06.12.2009 12:07:52 | Poslední změna 06.12.2009 19:37:43
Zajisté všichni z vás znají případ se strašidelným domem v obci Strašice. V médiích proběhla spousta informací o tomto problému, který rozhýbal českou záhadologickou scénu, včetně zaručených vysvětlení, oč se vlastně jedná. Stejný problém se vyskytl v jedné z obcí na sousedním Slovensku a popisuje ho ve svojí knize UFO na Slovensku známý slovenský ufolog a předseda UFO klubu Trnava pan Miroslav Karlík. Vraťme se ale k nám do Čech, do Strašic. Svůj názor a článek nám posyktl jeden ze členů Klubu Nezávislých Občanů - Badatelů pan Ivo Chudáček "SETOX". Tento článek vám předkládáme.

Strašidelný dům ve Strašicích

Martin  Setox

 

         Televize Nova a různá jiná média přinesla řadu zpráv o událostech posledních týdnů ,které nastaly v rodinném domku manželů Mráčkových ve Strašicích na Rokycansku. Protože autor se zabývá problematikou alternativní vědy se svými spolupracovníky, je z vlastních zkušeností seznámen s mnoha druhy paranormálních jevů. Používáme metodiky základní (akademické) vědy a máme vypracovanou metodiku alternativní vědy. Ta spočívá navíc v existenci šestého smyslu (sensitivity) a za předpokladu existence vše prostupujícího nehmotného,ale materiálního éteru. Předložený článek je shrnutím rozsáhlejší zprávy o daném tématu. Pro mnohé čtenáře se to bude jevit jako science fiction, ale autor se domnívá, že pravdivost podaného vysvětlení   je nejméně 70%.

         Mnozí komentátoři,jako Lenková z klubu psychotroniky Plzeň, se domnívají,že za tyto události je možné pokládat řádění hlučného ducha, Poltergeista.Nedomnívám se, že tomu tak je,neboť výzkumy kolegů ze západní Evropy (na př.Rosenheimu) a vlastní zkušenosti mne vedou k závěru,že činnost poltergeista je zaměřena nebo souvisí s jednou osobou přítomnou v daném prostoru.Postižená osoba bývá psychicky nestabilní,je v depresi.Činnost poltergeista tuto depresi zvětšuje.Co říci o tvrzení pana Pekarka,zástupce inkviziční organizace Sysifos,který se nerozpakoval označit za příčinu oněch událostí dvanáctiletého syna Mráčkových, údajně pro jeho kutilství.Věru povedený argument, když ony jevy nejsou schopní vysvětlit graduované osoby s technickou a výzkumnou praxí.

         Jaké jsou hlavní skutečnosti:

-                     Vznikají ohně na různých místech uvnitř domku, hoří vlhké textilie,zarámovaný obrázek,zásuvky elektrického rozvodu bez napětí

-                     Škvaří se igelitový pytlík, aniž by se vzňal

-                     Nastává elektrický výboj mezi staniolovými válečky pověšenými u stropu

-                     Sepnul se jistič u pojistek nominální hodnoty 25 A  proudem cca 2A (sdělení Ing Zemana z CEZu)

-                     Syn dostal ránu, když se dotkl v koupelně kohoutku baterie

-                     Sype se sklo  z vitrín v nábytku a z akvária

-                      Zašroubované žárovky ve svítidlech praskají na rozhraní kov - skleněná baňka.Samotná baňka padá k zemi

-                     Členy rodiny bolí hlava,píská v uších a pozorují zvýšený tlak ve spáncích.

-                     zasažená želva umírá

-                     Paní Mráčkové se zdá,že po setmění vše v domě funguje, jak má.

         Rozeberme z hlediska znalostí a zkušeností základní vědy a techniky uvedené skutečnosti.Přítomní odborníci nezjistili ,pokud je mi známo,žádné objasňující vysvětlení.Byla přitom zjišťována případná mimořádná přítomnost vysokofrekvenčního elektrického pole,bludných elektrických proudů v zemi a spojitost s geologickou strukturou podloží.Nic mimořádného se nezjistilo.Odhadneme  energetické příkony nutné k tomu ,aby nastaly uvedené jevy. Vzniklé  ohně jsou dány hořením,což je chemická reakce mezi vhodnými molekulami zápalného plynu za přítomnosti vzdušného kyslíku a dostatečně vysoké zápalné teploty.Nejprve si všimněme,že přítok energie není z vnějšku hořících předmětů.Kus dřeva vloženého do ohně přijme energii, aby vzplanul z vnějšku,z hořícího ohně. Dřevěný rám obrázku na stěně domku se vzňal dodáním energie z vnitřku rámu.Je zřejmé,že energizující činitel prochází prostorem celkem bez ztrát a při dopadu na pevnou hmotu uvolňuje svou energii v samotné hmotě.Vzdáleně to připomíná ohřátí potravin v mikrovlnné troubě. Tam energizující činitel jsou elektromagnetické mikrovlny generované v příslušných elektrických obvodech.Tamější mikrovlny mají takovou frekvenci,že rozrušují jisté vazby mezi atomy vodíku a uhlíku za vzniku tepla.

         Pro výklad v rámci alternativní vědy na základě našich zkušeností lze předpokládat,že aktivovaný éter neboli ód může přinášet svou energii do atomů,které jsou  nějak vzájemně silově vázané.To nastává na příklad při předávaní ódické energie ze zóny kolem kulového blesku do vhodné atomové struktury.V případě blesku u přehrady ve Flájích blesk měl kolem sebe zónu o průměru cca 50 m o ódomomentu 30 odomů.Vytrhl ze země velký betonový sloup a přilehlá plotová pole.Jeřábníkem odhadnutá potřebná síla byla v řádu 10 tun.Blesk též roztříštil polovinu velké dřevěné latě na cca milion třísek o rozměrech 1x1x0,5 mm,které byly nalezené na asfaltové silničce u plotu.Na celkové své místní působení vydal kolem 1 milionu Joulů za cca 10 vteřin.Přivedený výkon do zasažené hmoty je tedy 100 kW.

         V našem případě jsme distančně zjistili dne 4.11 dvě zóny polarity F uvnitř domu a tři M zóny na jeho obvodě, asymetricky rozpoložené.Dvě zóny měly kolem 30 odomů,další dvě kolem 6 odomů.Tyto zóny se projevovaly už od 23.10, jak jsme zjistili časovou regresí.Na počátku byly jenom dvě ,jedna F polarity (52 odomů),druhá M polarity (45 odomů).Velikost jejich odomomentu postupně klesala.Podotkněme,že nevykompenzovaný ódomoment planety Země činí 32 - 34 odomů.Jedná se tedy o super silné zóny aktivovaného éteru.Naše překvapení bylo veliké,když jsme zjistili,že uvedená oblast zemského povrchu byla aktivovaná již od 24.9,přitom toto éterické působení nevyvolávalo vznik obvyklých ódických zón.

         Rozhodli jsme pátrat, odkud ona aktivace přichází.Aktivující paprsek musí nechat stopu v okolním  éteru (prostorově a časově) . Na základě sérií mentálních dotazů jsme zjistili,že paprsek přichází k zemskému povrchu pod úhlem cca 40 stupňů od jihu a to v poledne kolem data,které odpovídá rovnodennosti.Během dne přichází postupně od východu přes jih k západu na konci dne.To nás přivedlo k tomu,že mentálním dotazem jsme si potvrdili,že éterická aktivace přichází ze samotného Slunce.Tato aktivace zasahovala zpočátku oblast o průměru cca 4 km.Tato oblast se postupně zmenšovala až na hodnotu 100 m  na konci působení ke dni 23.10.Nakonec se soustředila kolem domku Mráčkových.

         Přímá aktivace ze Slunce musí mít jinou materiální podstatu než mají zóny aktivovaného éteru,neboť negeneruje ony zóny.Celkem náhodně nám byla vnuknuta myšlenka,že se jedná o tok časových kvant - chronomů. V našem časoprostoru se vyskytují za standardních situací jen chromony jedné velikosti.Tok času plyne lineárně.Za jistých hmotných okolností lze do hmotného objektu a jeho okolí „napumpovat" čas.To znamená,že měníme velikost časových kvant a tím zároveň  hustotu času.Výsledkem je ,že se náš standardní časoprostor  se svou mezní rychlostí světla (c) hroutí.Generuje se kolem dané hmoty jiný časoprostor s jinou (c). Napumpovat čas do lodi amerického námořnictva Aldridge se podařilo na základě prací Tesly a  Newmana.Princip spočíval v tom,že se na lodi vygenerovaly dvě velmi silná rotující magnetická pole,fázově posunuta.Je velmi pravděpodobné,že na Slunci mohou nastat podobné podmínky, při nichž  působí silné magnetické víry.Jsou tak splněny podmínky  vyzařování toků jiných časů ,než je náš.

          Vraťme se k našemu případu.Francouz Julien tvrdí,že při vyšších časových hustotách meziatomové vazby měknou.Lze přijmout představu,že jiná hustota času, která od jistého okamžiku nastala ve hmotě, vede k navýšení vázaného éteru na hmotu.Se vznikem vázaného éteru zaniká lokální nestandardní časová hustota ,která se přemění na okolní časovou hustotu.Alternativní věda stanovuje,že vázaný éter je zdrojem aktivovaného éteru ,ódické zóny. Tento proces podle pozorovaných skutečností nebude okamžitý.Intenzivní ódická zóna v domku je příčinou pozorovaných zdánlivě  „nadpřirozených" jevů   Aby se vzňal  nevodič je dle našeho odhadu zapotřebí řádově příkon 1000 W = 1 kW po dobu několika desítek vteřin.Tuto energii je zóna aktivovaného éteru schopná vydávat.Energetické částice éteru (vibrony) předávají svou energii atomům a tím molekulám,které se chemicky mění při čemž vzniká plyn.Ten je zahřátý nad zápalnou teplotu a za přítomnosti místního kyslíku  se vytvoří plamen.V případě igelitové tašky éter pouze rozškvaří umělou hmotu, neboť nejsou dány podmínky při daných energetických příkonech, aby se vytvořil hořlavý plyn.

         Zdánlivě jiný jev je roztříštění skla a oddělení skleněných baněk od patice žárovky.V rámci našeho modelu dochází k absorpci ódické energie i ve skle.Sklo ale není homogenní materiál na atomové úrovni.Jsou místa kde tato absorpce je větší a jinde menší.V místech velké absorpce místní molekulární vazby praskají a dochází k lomu skla jako křehkého materiálu.V žárovkách na rozhraní kovu a skla se projevuje jiná absorpční schopnost pro dané materiály.To vede opět ke vzniku lokálního lomu skla na obvodu skleněné baňky.Pochopitelně přítomní lidé jsou taktéž zasaženi přítomností aktivovaného éteru,který se jinak v nich absorbuje než v okolních předmětech.Proto při dotyku prstu člověka s jinak ódicky nabitým objektem dochází k pseudoelektrickému výboji.

         Uvedené skutečnosti se na první pohled jeví chaotické místně a časově.Jsou ale výsledkem působení aktivovaného éteru,ódických zón.Bez přítomnosti ódu by oněch jevů nebylo.Proto lze hovořit o determinovaném chaosu uvnitř domku Mráčkových.Atraktorem onoho chaosu je zdroj ódické zóny,tj. vázaný éter na některé hmoty v domku. Někteří,na příklad  Lenková,hovoří o jakémsi formálním poli.Chceme-li se dobrat při poznávání světa dobrých výsledků ,musíme používat dobře definované pojmy. Fyzikální silová pole,a to zřejmě má formální pole být,má ve všech svých bodech a okamžicích pevné hodnoty příslušné síly.Na příklad před vypuknutím zemětřesení kolem jeho středu se vytvoří pole mechanických napětí.Po vypuknutí zemětřesení se silové pole promění v zónu působení zemětřesení.V ní se nachází chaos,který je ale determinován onou časoprostorovou lokalitou - atraktorem ,jímž je místní zemětřesení.Všechny zóny aktivovaného éteru jsou deterministickým chaosem.

         Pokud byste měli k mé studii komentáře a otázky,či chtěli byste mne podpořit v mém výzkumu,obraťte se dopisem na moji adresu :Doc RNDr Ivo Chudáček,DrSc,Ve Lhotce 15, 14200 Praha 4.

 
Prohlášení o Cookies