Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Podzemní říše a vstupy do podzemí.

Vytvořeno 09.01.2011 12:15:50 | Poslední změna 13.01.2011 16:13:26
    V Tibetu, Mongolsku a Číně se živě traduje vyprávění o podzemních tunelech a podzemní říši, která nezná války ani zločiny, obyvatelé žijí v míru a dosáhli nevídaného pokroku vědy a umění. Ta říše se jmenuje Agharta a je spojena labyrintem chodeb a tunelů pod všemi kontinenty. Je ozářená zvláštním fosforeskujícím světlem, které podporuje růst rostlin a prodlužuje život lidí.

 
Přestože u nás v Čechách se anchází celkem dost artefaktů o vstupech do podzemí, moc se o ně věřejnost nezajímá. Je nám však známo, že Hitlerovi badatelé zjistili, že právě na území Československa se prastaré legendy zmiňují o bytostech v podzemí. A od roku 1936 k nám neúspěšně vysílali elitní sbory jeskyňářů. prozkoumali i tunel poblíže vesnic Plavince a Lubočná, který je zhotoven tak, že to ani současná technika nedokáže. Více se o podzemní říši mluví v Africe a v Severní, Střední a Jižní Americe.
  Tibetští a čínští lámové tvrdí, že podzemní jeskyně jsou obývány starobylým národem, který zmizel v podzemí.
  V knize "AGARTHA ztracená podzemní říše" je posbíráno mnoho svědectví o této podzemní říši a infromace jsou velice věrohodné. Také Ivo Wiesner z prastarých starých legend, písemností a pověstí celého světa posbíral a zpřístupnil ve svých knihách mnohá tajemství starověku.
  Britský cestovatel a etnograf T.W. Atkinson prováděl v roce 1845 výzkum v horách Ala-Tau a Tien-Shan, kde v údolí řeky Kory nalezl podivné obrovské obelisky opracované lidskou rukou. Místní horalé mu vyprávěli prastarou pověst související s tímto nálezem. V této oblasti kdysi žili mocní Géniové, kteří přišli z hvězd. Byli moudrými bytostmi, věnovali se vědám, umění a duchovnímu životu, ale ve válkách nebyli zběhlí. Když je jejich protivníci napadli, tak zpočátku prohrávali a byli zatlačeni do hor, kde měli vybudovány hluboké podzemní knihovny. tady se opevnili a vzchopili k odvetě. Začali vítězit a protivníky vytlačili na východ. Nakonec byli přemoženi a ti co přežili, se stáhli do nedobytných podzemních prostor.
  Saint-Yves d´Alveydra vew své knize "Mission de l.Inde en Europe" vypráví o podobné události. V dávných dobách, v oblasti nynější poušti Gobi, prý žili mocní polobozi, kteří přišli z hvězd. Časem se prý znesvářili a začlai mezi nimi urputné boje. pokud si mohu dovolit v stoupit do vyprávění, tak v tu dobu byla ještě oblast Gobi kvetoucí zahradou. Pouští se stala až po této válce. Že bylo použito nějakých atomových zbraní, o tom svědčí mnoho čtverečních kilometrů zesklovatělého písku. když válka skončila, tak ti co přežili, se rozdělili na dvě skupiny. první prý odešla do hlubokého podzemí Tibetu a zde založila tajemnou a mocnou duchovní říši Aghartu.
  Nejčastěji převládá názor, že Agharta je podzemní říší hluboko pod horami Himálaje, kde sídlí Král světa a odtud pomocí svých poddaných řídí běh světa. Druhá skupina polobohů odešla na severozápad a tam prý založila druhou říši Šambhala. Tibetské mýty tuto říši nazývají Čam-ba Lá, nebo Shan-ba Lá (země Shanů daleko na Severu). "Shan" se váže k určité oblasti na Zemi vymezené Tarimskou, Qaidamskou a Jungarskou pánví a pouští Gobi. Původní a nejstarší jméno Země je Shan.


  Také mne zajímají legendy a pověsti. A jelikož mám možnosti "vidění", a toulání se ve staletích, zajímá mne zjistit podstatu velice často upravené pověsti a hledat v ní skutečnou událost a pravdu. Tímto způsobem lze získat veliké vědění a poznat podstatu veškerého života, Vesmíru a Boha. jestliže kamkoliv pošlu astrálně své asistentky, mohu je libovolně řídit a zjistit různé podrobnosti. Využívám toho, že každá z nich má jiné schopnosti, jelikož zde hrají roli jejich předchozí životy a vědění, které v sobě nosí v podvědomí.
  Mohu se také dívat jejich očima a vídám i to, co ony nevidí a čemu nerozumí. přitom si také samozřejmě přijdou na své a jejich životy se velice obohatí o mnohá vědění o svých předchozích životech, což má také za následek, že se lépe orientují ve svém současném životě.
  Jednou jsem napsal větu, že mnohá vědění, o kterých píši, "nejsou poskvrněna mou inteligencí". Velice často se stává, že jsem k moným tajemstvím prostě přiveden, ještě častěji doslovně "dokopán" svými duchovními vůdci. A jelikož o mně říkají, že jsem hluchej a slepej, někdy mi vzkazy posílají také po mých bízkých mystických přátelích. Děje se to také tak, že přijde někdo z mých přátel a soustavně mluví o Aghartě, o které toho moc nevím. Pak jsem nenápadně zaveden k pověsti o Blanických rytířích a ty mne nečekaně dovedou k Aghartě. Pak přijde třeba Jana Kacerovská, která také "vidí a slyší", a řekne mi: "Tvůj regent Joviš andělský ti vzkazuje, že se flákáš a nepíšeš".
  Ve zmíněné knize se vypráví o tom, jak se v jendom tibetském klášteře objevil "Král světa", který pochází z podzemní říše. pronesl proroctví, které přesně vystihuje dnešní dobu, přes světové války, ozónovou díru, pád komunismu, nové dosud neznámé zločiny a choroby, změny počasí, bouře, záplavy, migrace obyvatel, mizení pravdy a lásky. Budoucí události, které se dnes dějí nám, vysvětlil mistr pár dní, před tímto datem:
  "Ode dne 3. srpna 1986 nastává selekce mezi lidmi. Všichni lidé dostanou možnost svými činy se zařadit mezi hodné nebo zlé. Bratr nebude věřit bratru, děti se postaví proti rodičům a naopak. Zlí lidé se šplhat po zádech těch druhých - ale čím výše se vyšplhají, tím je čeká větší pád. To je ten ARMAGEDON." Také jste si všimli, že dnes už běžné věci v podnikání, že dva, kteří si předtím věřili, založí společné podnikání a pak jeden druhého podrazí? Co vám říká nové slovo TUNELOVÁNÍ? To je přesně to co se dnes děje.
  Dále Král světa řekl: "Teprve potom vyšlu národ, dnes neznámý, který vytrhá svou silnou rukou plevel šílenství a neřesti a ušetří jen ty, kteří ještě věří v lidskou duši a v její boj proti zlu. Na Zemi očištěné smrtí milionů naleznou pak nový život. Během příštích padesáti let vzniknou tři říše, které budou existovat sedmdesát a jeden rok. Pak nastane osmnáct let válek a ničení. A tehdy povstane lid Agharty ze svých podzemních jeskyní a vyjde na povrch Země." A jsme zase u pověsti o Blanických rytířích, ale všechno je jinak.


  V březnu 1942 prezident Franklin D. Roosevelt přijal v Bílém domě ve Washingtonu manželský pár Davida a patricii Lambových, kteří se právě vrátili ze své roční cesty po mexickém pohraničním státě Chiapas. Podařilo se jim objevit nebezpečný kmen Indiánů s bílou pletí, kteří střežili rozsáhlou síť podzemních chodeb.
  Prezident věděl, že jeho předchůdce vedl výpravu do Jižní Amerky v roce 1914, během níž shromáždil informace o síti tunelů vedoucích pod kontinentem, v níž se měly skrývat hromady zlata. jeden starý indiánský průvodce prý tehdy Theodoru Rooseveltovi prozradil, že tyto chodby jsou hlídány zvláštní rasou bílých indiánů, kteří tvrdě odeženou každého, kdo se dostane do jejich blízkosti.
  Lambovi popsali prezidentovi, jak byli na cestě hustou džunglí Chiapasu znenadání obklopeni skupinou lidí se světlou pletí, jejich rysy se podobaly indiánům, ale jejich pleť měla lehce narůžovělý odstín. Průvodce i Lambovy toto setkání velmi vyděsilo, ale záhy bylo zřejmé, že je indiáni nechtějí zabít. Chtěli jen, aby se vrátili a to velmi rychle.
  David Lamb sebral odvahu a přikázal průvodci aby se zeptal indiánů, kdo jsou a co chtějí. Průvodce musel slova opakovat v různých nářečích, než přišla odpověď. Odpověď nebyla zcela srozumitelná, ale zdálo se, že tito lidé jsou příslušníky lakadonského kmene skupiny indiánů, kteří zde žili po celé generace. Říkali, že jsou strážci "Velkého chrámu", ve kterém žijí "starci", které uctívají. Žádnému příchozímu nebylo dovoleno navštívit toto posvátné místo a oni zabijí každého, kdo by se o to pokusil.
  David lamb byl expertem na legendy Jižní Ameriky a o Lakandonech věděl, že jsou to potomci prastaré civilizace, která se kdysi uchýlila do Střední Ameriky. Tito domorodci se čas od času objevují v hraničních publech Chiapasu a západní Guatemaly a s tamními domorodci obchodují. Ale pokud se je kdokoliv odvážil sledovat do "velkého kamenného města", kde prý přebývají, každého vždy zabili. Lambovým se při návratu podařilo o těchto lidičkách získat útržkovité informace. V chodbách pod městem, které hlídali, byly uloženy četné zlaté tabulky, na nichž prý byla hieroglyfy zapsána historie prastarých obyvatel země. Tyto tabulky rovněž vyprávěly o velké potopě a dokonce předpovídaly druhou světovou válku, do které budou vtaženy všechny nejmosnější státy světa.


  Jelikož nic není náhoda, v Praze jsem se za složitých okolností seznámil s petrou. Měla nějaké starosti s láskou. Pracovala na ní také moje kolegyně Jana Kacerovská a ta jí řekla, že přes všechny potíže si nakonec toho muže vezme. Tak jsem byl tehdy svolný k tomu, že pomocí teleportace zjistíme záměry toho muže, kde je a co dělá a že jej takto postrčíme, aby se k ní zase vrátil. Petru jsem uvedl do hypnózy a jakmile bylo zřejmé, že je naše mise úspěšná, zeptal jsem se Petry, co ji zajímá a ať si vybere jakékoliv místo na zeměkouli, které by chtěla vidět. Petra chtěla vidět mexické pyramidy. Pyramidy jsem jí ukázal a zatím co si je prohlížela, jsem zjistil astrální přítomnost svého indiánského přítele a šamana od Hopiů, o kterém jsem psal v předchozích knihách. Ten mi taky napověděl, kam mám ještě Petru poslat.
  V Jižní Americe potřebuji ověřit ještě mnoho záhad a tak to bylo jasné. Jedna ze záhad byla, kam zmizelo tak náhle 6 milionů Inků, kteří nemohli být všichni povražděni Španěly a kam odnesli všechno svoje zlato. Už jsem věděl o tom, že znají tajemství podzemních tunelů ze starověku, neboť se u nich tradovala pověst, že jejich říši založili vládcové, kteří se vynořili z podzemí. A tak jsem předpokládal, že zmizeli do podzemních měst, kam také odnesli svoje zlato. Také jsem věděl, že své tajemství umí natolik ochránit, že rychle poznají i to, když se tam bude někdo toulat astrálně. V takovém případě dovedou odchytit a paralyzovat astrální tělo a já bych pak měl hodně starostí. proto jsem požádal Málatmanaha, aby petru doprovázel a chránil. Ten s úsměvem souhlasil a začal Petru provázet po tajemném městě. Petra popisovala indiány s bílou pletí a k mému překvapení hlásila, že jí poznali a začali se jí klanět a říkali jí "AŠŠO". Zjistila tak, že v předchozích životech byla jejich princeznou a strážkyní pokladů. Také ji požádali, aby nad nimi vykonala nové obřady k jejich ochraně a zavedli ji do labyrintu podzemních chodeb. Hned u vchodu byla veliká zlatá socha "Krále světa", který držel v rukou velký diamant. Ašša jej políbila a pokračovala do podzemí, kde bylo ohromné množství zlata, ukrytého zde před Španěly. Vykonala magické obřady na jejich ochranu, neboť si vzpoměla, že to umí z předchozích životů. Když se mezi indiány roznesla zpráva, že je mezi nimi princezna Ašša, Málatmanah už ji dorpovázet nemusel. Sám se zde stal hostem a byl mu dovolen přístup, kamkoliv se mu zlíbilo.
  Začal jsem se Ašši vyptávat na podrobnosti. Potvrdila přítomnost prastaré zlaté knihy, kterou si také prolistovala a kterou bychom si mohli někdy pročíst, neboť pro nás nebude problém luštit staré hieroglify. Jednou už jsme to dělali s jinou asistentkou. Potvrdila podzemní města a mnoho odobných informací, které prosákly do vědění dnešních lidí a o kterých se píše v knize AGARTHA (Allec Maclellan: AGARTHA - ztracená podzemní říše). Ztracení Inkové skutečně zmizeli v podzemí, ale mnoho se jich ještě potulovalo mezi bílými indiány na povrchu. Veliké kamenné město se tam také nachází.
  V podzemí a pod celým kontinentem se nachází rozsáhlá síť tunelů, obydlená rasou, kteár je nám dost podobná, ale na neskonale vyšších úrovních, jak technicky, tak i duchovně. Jedná se o prastarou civilizaci, pocházející ještě z Atlantidy a několika dalších ras lidí. Bylo tam toho k vidění a poznávání tolik, že jsem tam Aššu posílal znovu. Jejich vůdcové samozřejmě vědí, proč jsem tam Aššu posílal a dali nám na vědomí, že už toho víme příliš, o čem nesmíme psát!

Jan Spěváček

Převzato z časopisu Medium č.1. 2011
 
Prohlášení o Cookies