Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Plejáďané se představují.

Vytvořeno 05.12.2009 20:53:29 | Poslední změna 05.12.2009 22:18:47
   Barbara Marciniaková je mezinárodně uznávané médium, inspirující řečník a autorka bestsellerů Poslové úsvitu, Země a světelná rodina, které byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Marciniaková je držitelkou titulu bakalář sociálních věd a redaktorkou čtvrtletníku The Pleiadan Times. Její cesty po světě, astrologické studie a život zasvěcený alternativnímu a svobodnému myšlení prohlubují její vnitřní pochopení informací, které jako médium zprostředkovává.

  Plejáďané jsou kolektiv multidimenzionálních duchovních bytostí, ze souhvězdí Plejád a prostřednictvím Barbary Marciniakové promlouvají od května 1988. Plejáďané jsou tady, aby pomohli lidstvu zvládnout proces duchovní transformace v letech směřujících k prosinci 2012. Jejich charakteristický styl v sobě snoubí vtip a moudrost, zdravý rozum a kosmické vědění, jejich učení podněcuje k tvořivému myšlení a osobnímu posílení a bývá přirovnáváno k domorodému šamanismu.
  Tento i následující text pochází z knihy Barbary Marciniakové CESTA POSÍLENÍ 2012. Plejádská moudrost pro svět v chaosu.

Říkáme si Plejáďané

Na úvod dovolte, abychom prohlásili, že jsme cestovatelé v čase a mnoha dimenzích. Jsme zvláštní skupina zaměřená na zkoumání koutů a skulin v existenci, potloukáme se po kosmických kopcích a údolích a pátráme po odpovědích na velkolepá mystéria života.

  Veškerá existence je obrovská energetická síť, jež nabízí k prozkoumání zdá se nekonečné a okouzlující rozlohy, souvislosti, události a zábavná rozptýlení. Avšak nyní se nejvíc soustředíme na konkrétní místo a čas - na Zemi v letech 1987 - 2012.
  Vypadá to, že toto místo v tomto čase je zárukou triumfálního úspěchu a že během této krátké chvilky se zde uskuteční a vyjeví úžasná životní mystéria. Jsme zde, abychom význam těchto událostí sledovali a zúčastnili se jich. Naše náhledy jsou co do rozsahu i obsahu multidimenzionální, poněvadž jsme skvělý kolektiv uvědomělých sil a záměrně rozšiřujeme své poznání povahy existence získané na četných místech v čase. Nebesa jsou plná života a při našem pátrání po vědění a větším porozumění tomu, kdo jsme, nás naše cesta zavedla až k vám.

  Země v současné době zažívá bouřlivou transformaci vědomí, takovou, jaká ve vaší známé historii nemá obdoby. Avšak v zákrutech lidské buněčné  paměti ožívá mnoho obrazů, na nichž je cosi zvláštně povědomého. Jste ponořeni hluboko v čase rozhodující proměny, stojíte jako lidstvo na prahu nového porozumění vesmírné síle. Mnozí z nás pochopitelně uvažují o tom, co s tímto věděním uděláte. V jiných epochách jste podstatu této síly nepochopili a následně jste jí nesprávně použili, což nevyhnutelně vedlo k vašemu sebezničení. Nicméně obrovské životní cykly a období učení vám stále trpělivě předkládají ty samé verze. Přestože se může zdát, že život je ničen, vědomí vždy přetrvává, pouze ve změněné formě.

  Lidstvo se rychle přibližuje k okraji velkých kosmických útesů vědomí. To co nyní uděláte, volby, které učiníte, určí směr vaší zkušenosti mnohem souhrnnějším a úžasnějším způsobem, než si v sučasné době umíte představit. Počátek nové revoluce vědomí je nedaleko. Zvládnout tuto sílu je nutné a nelze před ní uniknout: teď nebo nikdy. Jsme zde, vedeni svým dobrodružným duchem, abychom se podělili o naše náhledy na vaše životy, které se teď rychle mění a nabídli vám podporu a také pár aktuálních návrhů, jak zvládnout vysoce akcelerované energie, neslyšně hýbající vaší planetou.
  Sdělujeme vám naše náhledy na podstatu existence  jako obětinu za vaši pozornost během těchto časů zmatků a změn, abychom vás vyburcovali k probuzení a převzetí zodpovědnosti za svůj život.

  Každý na této Zemi je tu proto, aby se podílel na masovém probouzení lidstva, vedoucím k uznání faktu, že vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu.

 
Je rozhodující,abyste tomu porozuměli, jelikož jste zapojeni do úrovní a hladin reality, které se navzájem prolínají a umožňují vám tvořit a zkoumat velkolepou multidimenzionální podstatu existence. Vědění je posvátné, a když učiníte volbu, zda chcete v dnešním světě být informováni nebo se pouze bavit, odhalí tato zkouška velmi mnoho. Rozvinout svou mysl a porozumět tak hlouběji smyslu života není jen osvobuzující. Je to rozhodující pro vaši duševní pohodu. Vědění je totiž moc a to, jak ji používáte, nevyhnutelně udává směr vašemu osobnímu i kolektivnímu životu.
  Společenské a politické situace, kterým nyní čelíte, ať už osobně či v celosvětovém měřítku, zahrnují velmi intenzivní testování vaší bystrosti.

  Všichni jste vyzýváni, abyste prohlédli ten obratně vykonávaný, ohromující byznys se strachem, který zamořuje planetu.

 
Udržet si pozitivní víru ve všem, na co každý den narážíte, není  vždycky snadné, je však důležité mít na paměti, že obtížné a náročné zkušenosti předcházejí uskutečnění všeho co stojí za to. Volby, jež činíte a rizika, která jste ochotni nést v této době, jsou nutné pro posílení vašeho odhodlání, abyste konečně uznali a začali využívat svou vlastní sílu.

  Časy, ve kterých žijete, jsou obzvlášť náročné, protože nyní jste ponořeni do zkoumání velmi intenzivní etapy ve vývoji lidstva. Silná touha dosahovat stále jasnějších stavů většího uvědoměmní a citlivosti vás nutí cítit, překonávat a vyrovnávat se s možnostmi a situacemi ve svém životě. Všichni lidé na Zemi jsou v krizi. Tato krize pramení z hluboce zakořeněného strachu z poznání pravdy. Abyste se mohli tohoto kolektivního otroctví strachu zbavit, musíte být ochotni spatřit více a proniknout hlouběji do toho co víte. Nyní je čas zapojit svou duchovní podstatu a začít vyspěle užívat svou mysl. Nacházíte se uprostřed bouřlivé transformace, zasvěcení během temné noci duše, a musíte být ochotni a schopni rozpoznat problémy ve svém osobním i kolektivním životě a uskutečnit jejich řešení. Jste na pokraji úžasné celosvětové duchovní revoluce a pokud máte tohle na paměti, je nezbytné vědět, že možnosti k rozvoji bude vždy plno,když se je naučíte vytvářet.

  Poroumět síle víry a síle myšlení, jednotlivě i kolektivně, je nejnaléhavější a rozhodující věcí pro udržení lidského druhu. Přijetí těchto dvou důlěžitých klíčů k vědění může otevřít vědomí lidí novému pohledu na svět, svět neomezených možností a vysoce kreativních řešení.

  Rozvíjející se vědomí zaplavuje s ohromující rychlostí planetu a s timuluje lidstvo na buněčné úrovni směrem k probuzení a odhalení vlastní síly.

                                                                                         Plejáďané
 
Prohlášení o Cookies