Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Novinky ze světa.

Vytvořeno 27.10.2011 16:11:39 | Poslední změna 27.10.2011 16:12:13
Novinky ze světa.

# Kopie:
# Předmět: Horké zprávy ze světa...planeta Země je osvobozená
# Datum: 27.10.2011 13:07:22
# ----------------------------------------
# Zdroj: a.. http://atlara.wordpress.com/2011/10/18/its-happening
# Obsazení Wall Street - sídla Iluminátů, USA
# V tuto chvíli se odehrávají dvě hlavní události. Zatímco se Obsazující hnutí
# objevuje po celé planetě, Galaktická federace zavírá podzemní základny černé
# kabaly. JInými slovy: lidé na Zemi povstávají a naši galaktičtí přátelé
# přicházejí dolů. Je to jen záležitost času než se spojí.
#
# David Wolcock: "Mnoho podzemních bází bylo nyní zcela vyprázdněno, ..
# materiály, vybavení a osobní.. zatím neznámé síly. Mezinárodní koalice, která má
# za cíl svrhnout Starý světový řád a osvobodit lidstvo z otroctví, požaduje
# odpovědnost.
# Také se zdá že je na této misi mimozemská pomoc.
#
# David Wilcock: "Nevím, jak dlouho bude trvat než budou výsledky tohoto všeho
# dění známy všem, ale nejpravděpodobněji se zdá že starý světový řád je donucen
# vzdát se těm stejným mimozemským silám, které nás systematicky chrání od
# nukleárního holocaustu.
#
# Matthew Ward, skrze Suzy Ward: "Mohli jste slyšet o tom, že dvě obrovsky
# rozlehlé podzemní oblasti, které byly příbytkem Ilumináty kontrolovanými
# laboratořemi, vozidla, zbraně, sklady a obytné čtvrti byly zničeny, ale bylo to
# provedeno bezpečnými technologiemi, ne nukleárními zařízeními, a některé uvnitř
# Iluminátských kempů byly odstraněny z provozu, ale ne zabíjením. Síly světla
# používají, pokud jde o obranné i útočné postupy, jen sílu světla a technologie,
# které nemají zraňující následky." Montague Keen, skrze Veroniku Keen: "Několik z
# vás plně chápe rozměrům korupce v bankovnictví. Zničily celé státy. vytvořily
# chudobu a utrpení kdykoli a kdekoliv si zvolili tak učinit. Ale jejich skrýše
# byly zničeny. Budou čelit důsledkům za své jednání.
#
# Galaktická Federace skrze Sheldan Nidle: " Z toho důvodu, v uplynulých několika
# měsících jsme začali zvyšovat naši asistenci a podporu jak našim pozemským
# spojencům, a těm, kteří chtěli aktivně usilovat o použití donucovacích
# prostředků vylákat černou kabalu z jejich podzemních bází, a to se podařilo.
# Dále, naše obranné síly ..pokročilé technologie, které jsou izolované na těchto
# základnách se záměrem znemožnit temným jakoukoliv možnost způsobovat potíže a
# škody do poslední minuty, kterouse stále snaží zkomplotovat.. (...)
#
# Nebesa nám nyní radí abychom zasahovali způsobem, kterým jsme dříve nebyli
# ochotni, a asistovali těm, kteří "vyčistili" množství hlavních temných
# podzemních bází. Také jsme narušili nebo zničili nělikoli zbraní používaných
# temnými jako součást jejich komplexních operací, které vám měli zabránit k
# plnému probuzení. Čas pro náš návrat k vašim břehům je nablízku!"
#
# Galaktická federace, skrze Putujícího po hvězdách:" Podzemní báze, o kterých
# jsme mluvili v minulosti, které byly přístavem Iluminátských frakcím, které
# vytvářely největší odpor těmto změnám, byly také zničeny bez ztráty na životě,
# který bychom byli schopni detekovat. Jasná zpráva byla poslána některým z
# posledních zbylých vzdorujících aby daly souhlas již na místě k obklíčení
# Iluminátů a l jejich kapitulaci pro váš prospěch. JIné zdroje začaly podávat
# zprávy o těchto událostech a Ilumináti potřebují, aby se nepotvrdilo co se
# stalo. Tato zpráva jak jsme byli schopni sledovat skrze emoce a myšlenky těch
# ovlivněných, byla přijata s velkým nadšením. Jsou si nyní vědomi, že už není
# jiná alternativa a toto je jejich konec."
#
# Obléhání Madridu, Španělsko
# Obléhání Berlína, Německo
# Obléhání Amsterdamu, Nizozemí
# Obléhání Bukurešti, Rumunsko
# Obléhání Lisabonu, Portugalsko
# Obléhání Londýna, UK (v prostřed: Wikileaks Julian Assange)
# Obléhání Manilly, Filipíny
#
# David Wilcock: "To nejlepší co my tady teď můžeme udělat je zdá se podpořit
# Hnutí za obléhání Wall Street, prootže vědí že celá "černá ekonomika" bude
# stejně zavřena. Je příliš pozdě a oni to vědí. Bitvu prohráli. Nikdy si
# nemysleli, že by vůbec mohli být poraženi, ale nyní si jsou dobře vědomi
# vlastního nadcházejícího zhroucení se... díky této obrovské mezinárodní
# koalici....)
# Jak jsem řekl v první části, lidé znalí věci zevnitř na vrcholných pozicích nám
# nyní říkají že ...zařízení..byly umístěny do klíčových mostů a přistávacích drah
# po celých Spojených státech. V rámci Eisenhowera Mezistátního systému byly od
# svého počátku postaveny otvory v mostech, do kterých mohly být umístěny zápalné
# přístroje, a to ve všech klíčových místech, které bylo potřeba sestřelit."
#
# David Wilcock:" Jedna z nejvíce vzrušujících věcí o které jsme slyšel v
# poslední době je že 10 mil široké UFO kulovitého tvaru nyní parkuje na horní
# okružné dráze Země.Přes 200 menších lodí bylo viděno jak přichízejí a odchízejí
# z mateřské lodi, díky kruhovitým dvěřím které se otvírají a zavírají Toto bylo
# dosvědčeno osobně Mezinárodní Vesmírnou stanicí, mimo jiné. (Na palubě má mnoho
# optických přístrojů, které mohou vidět loď. která by jinak byla zahalena běžně
# viditelnému světelnému spektru).
#
# SaLuSa, skrze Mike Quinsey: "Jsem SaLuSa ze Siria a zmíním že někteér z našich
# menších Mateřských lodí jsou v pozici blíže Zemi, umožňujíc nám abychom u vás
# mohli zasáhnout naší předsunutou hlídkou rychleji. Potřeba stopovat vaše temné a
# jejich aktivity je zásadní v tomto závěrečném období vedoucímu k jejich
# odstranění. Tímto způsobem jim můžeme zabránit v pokusech způsobit velký
# incident, který by zpozdil konec jejich epochy."
# Obsadte všechna místa!:)
# http://galacticchannelings.com/english/major_happenings.html
# http://www.funfactory.spruz.com/pt/Its-happening/blog.htm
# Z webu pro všechny české pracovníky světla přeložila Karolina K. Text je možno
# volně šířit a zveřejnovat s uvedením zdroje
 
Prohlášení o Cookies