Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

Vytvořeno 28.11.2010 08:51:19 | Poslední změna 28.11.2010 11:31:47
   Před lety jsem svoji asistentku Marcelu požádal, aby se v hypnoze podívala, jak vznikají kruhy v obilí. Viděla takovou zelenou až fialovou energii. nedokázala však zjistit, odkud pochází. Věděla, že jí vysílají nějaké inteligentní bytosti, ale nemohla je identifikovat. S čím jsme si byli jisti, že kruhy v obilí nedělají žádní mimozemšťané, kterým se připisují mnohé záhadné jevy na Zemi.
  Tu skutečnost, jak vznikají kruhy v obilí, jsme viděli takto. Předměty i člověk vyzařují několik vrstev záření v různých vzdálenostech od těla. První vrstvu od těla podle konstituce člověka 5 až 20 cm používáme při léčení bioenergií u pacientů. Poslední vyzařuje cca do šesti metrů od těla. Podobně vyzařuje i naše Zeměkoule. Odborníci, kteří se tím zabývají, prominou. Já tomu jevu říkám "gravitační kruhy". Kruhů je sedm a čím výše od země, tím jsou slabší.
  A jak jsme to viděli s Marcelou? Asi od třetího kruhu nad Zemí jako by dolů směřoval sloup něčeho, co by se dalo přirovnat pouliční lampě, co svítí na zem. Tento sloup jakoby byl magnetický a z okolí do sebe vtahoval neuvěřitelně malinké částečky něčeho světelného, co směřovalo k Zemi. Poblíže Země se tyto částečky stávaly hmotou, měnily se ve světlo a teplo a byly provázeny zvukovými efekty, od bzučení jako u silného elektrického napětí, až po zvuk jakom padající kapky deště. V okamžiku, kdy světlo zmizelo v zemi, v obilí se utvořil kruh. Kruhy se tvoří nejen v obilí, mohou se utvořit i na asfaltové silnici, nebo ve vodě, na písku i ledu.
  Dostali jsme informaci, že se nějaká neznámá inteligence stará, aby se netvořily v lese. Vzniklé teplo by ho mohlo zapálit.
  Do toho záhadného sloupu jsem pomyslně vložil ruku a ucítil jsem jakoby tisíce jehliček, které procházely mou rukou, ale ihned jsem ucukl, neboť s sebou braly i mojí energii. Hned mne napadlo, co to udělá s letadlem, které tím proletí a na zemi to určitě zabije i brouky v daném kruhu.
  Tehdy jsme tento jev vůbec nepochopili. Domnívali jsme se, že zdroj tohoto jevu se nachází někde v kosmu a tam jsme hledali nějakou inteligenci, která to zopůsobuje. Marcela to uzavřela konstatováním, že to vychází z nějakého mimoprostoru. A já si pomyslel, že toto tajemství odhalíme, až ji naučím se do toho mimoprostoru podívat.K odhalení jsme mohli být blízko, kdybychom nepřehlédli tu skutečnost, že světlo zmizelov zemi a magnetický sloup i po utvoření kruhu stále ještě stahuje záhadnou energii pod zem!
  To, že jsem důsledně nepospíchal odhalit tajemství kruhů, a tím ukojit svou zvědavost, měla na svědomí ještě jedna událost, která se stala asi před deseti lety. Poblíže břehu řeky Otavy se objevily kruhy. Jeden velký a okolo čtyři malé. Moc jsem tomu pozornosti nevěnoval, dokud mne nenavštívil jeden vodák. Vyprávěl, že když jel okolo na lodi, náhle ho něco spálilo a odhrnul rukáv, aby mi to ukázal. Na ruce měl vypálený kruh a okolo něj čtyři malé. Přesně to samé co se nacházelo poblíže řeky.
  Vyprávěl, jak z toho byl zmatený a vyděšený. Večer, když se utábořil a přemýšlel co to znamená, jako by prý ve svém mozku slyšel slova: "Ukaž to Spěváčkovi!" Plavbu ukončil dříve než měl v úmyslu a přijel za mnou. Spáleninu jsem prohlédl a hned v ní viděl poselství pro mne. V obrázkovém indiánském písmu se takto píše slovo Manittů.
  Manittů byl již od mládí jeden z mých prvních šamanských duchovních mistrů. Hned jsem věděl, co je mi tím řečeno. Zřejmě budu mezi prvními, kdo bude znát tajemství kruhů v obilí. Vodákovi jsem vysvětlil, že není známo nikde na světě, že by se někomu stalo něco podobného a když o tom napíši dobrý článek, že se o něm určitě bude psát po celém světě. Místo nadšení posmutněl a řekl, že právě to si vůbec nepřeje. Už se viděl, jak si z něj v hospodě v jejich vesnici budou všichni dělat legraci, a jak se ho budou vyptávat, jak si to sám vypálil. Že si to sám nevypálil, bylo pro mne důkazem, že slyšel slova "ukaž to Spěváčkovi!"
  Nemohl vědět, že takto a podobně, je ke mě posíláno mnoho lidí, kteří se setkávají s nevysvětlitelnými záhadami. Věděl jsem, že toto tajemství někdy odhalím a že to bude až přijde ten správný čas.
  Ten čas přišel teprve pochopením měsíční energie. Nedávno jsem si uvědomil, že světlo, které dělá kruhy v obilí, má naprosto stejné zabarvení, jako osvětlení podzemní Agharty! Že by to dělali tajemní obyvatelé podzemní říše? LOGIKU BY TO M2LO: Ale proč, co tím sledují? Brzy mne napadlo, kdo by to mohl vědět.
  Příležitost se naskytla, když se Lenka Kuklosová chtěla pomocí hypnózy odnaučit kouřit. Na to jsem potřeboval asi 20 minut, ale tenkrát mne napadla ještě jiná metoda. Na pomoc bychom si mohli zavolat naše duchovní přátele gnómy Pigmeje, kteří jsou milí, moudří a znají veškerá tajemství, která se nachází pod zemí. Začal jsem hledat toho nejvhodnějšího a ze všech, které známe, se ozval ten, kterému jsem soukromě říkal Strážce, ale Lenka jeho dlouhé jméno, sdělené v hypnóze, si zkrátila na Tájí.
  Pak jsem začal Tájímu klást otázky, abych se od něj dověděl tajemství kruhů v obilí. Tak jsem se dověděl, že to není práce žádných mimozemšťanů a energie, která kruhy dělá, vychází opravdu ze Země. Je to technická záležitost vytvořená inteligentními bytostmi. Lenka začala popisovattechnické zařízení, z čeho je to vyrobeno a jak to funguje. S údivem jsem pochopil, že podobné zařízení, jsem už jednou viděl duchovním zrakem, když jsem žádal své duchovní ochránce o pomoc při napadení silnou magií. Vstřebalo to síly černé magie, která se mne pokoušela zabít!
  Tájí se usmíval našemu údivu. Zajímal jsem se, proč to vytváří na povrchu naprosto přesné kruhy. Bylo nám vysvětleno, že jakmile prochází energie zemí na povrchu vytvoří přesný kruh a že je to podbné, jako když se hodí kámen do vody. Ptal jsem se, proč jsou některé kruhy jednoduché a jiné složité. Lenka řekla, že je to dáno tvarem technického zařízení. Mě bylo ještě řečeno, že dříve se vyskytovaly hlavně jednoduché tvary kruhů, ale poté, co je lidé začali falšovat, ve tvůrcích kruhů se probudila jakási hravost a začali vytvářet nefalšovatelné obrazce. Složité obrazce často připomínají poktogramy, mantry a mandaly. Lidé se v nich snaží rozluštit nějaká poselství, ale to také nemusí znamenat vůbec nic. Přestože některé dávají nějaký smysl, ale zase nekorespondují s těmi ostatními a nevedou k vyluštění celé šifry, kterou v obrazcích marně hledáme. V globálu mně to připomíná, jako když si někdo čmárá obrazce na schůzi.
  Žádal jsem Tájího, aby nám ukázal také tvůrce tohoto fantastického zařízení. Ten se jen usmál a položil si prst na ústa. Pak mi telepaticky oznámil: obyvatelé podzemní civilizace! Agharta! A pak přišla ta lahůdka. Lenka prohlásila, že technické zařízení saje z povrchu Země a z kosmu "měsíční energii", která se jinak nedostane do hlubokého podzemí.
  Tlak směrem dolů způsobuje způsobuje polehávání obilí a nejen obilí. Kruhy se nachází i jinde, ale nejsou tolik viditelné. Technické zařízení pak tajemným způsobem nasátou energii zkapalňuje do duhovách barev, mimo modré. Najednou mi to dočšlo. Všechny logické souvislosti a poznatky z jiných oborů tajemství, které s tím korespondují, naprosto přesně začaly zapadat do jednoho rámečku. Mnohá nepochopitelná tajemství světa jsou velice často v podstatě tak jednoduchá, že nikoho nenapadne tak jednoduché řešení.
  Naopak se občas stává, že čím vzdělanější vědátor, tím nesmyslnější teorie vymýšlí. Příkladně nebudu jmenovat známého pražského přímo zoufalého nepřítele psychotroniky. Na jedné přednášce dostal otázku: "Jak to dělají proutkaři, že najdou vodu." Na to odpověděl: "Víte oni mají tajné mapy podzemních pramenů." Rád bych se pana doktora při jeho vzdělání zeptal, kde se ty mapy dají sehnat. Musí jich být hodně, vzhledem k tomu, kolik je u nás proutkařů. A nebo v tom případě, že bych takovou mapu opravdu valstnil, podle čeho jsem se orientoval, když jsem hledal vodu na Sahaře?
  Už jsem někde popisoval, jak jsem přišl k tomu, že jsem se začal zabývat energiemi a posléze začal studovat vše kolem schopnosti lidského mozku a využívat jeho netušených možností třeba v hypnóze, teleportaci, jasnozraku a podobně. Tak znova. Moji strejdové a děda kosili ještě ručně kosami obilí, bylo to někdy před padesáti lety. Když jsme přišli na pole druhý den časně zrána, před námi se objevily kruhy v obilí, kteréé tam vščer ještě nebyly. Byl jsem velice zvídavý, děda a strejdové na zemědělce dost inteligentní, ale dodnes si pamatuji jejich skoro zoufalé výrazy očí, když mě nedokázali odpovědět, kde se tam ty kruhy vzaly. Prý se na našem poli objevují pravidelně každé dva tři roky.
  Zkoušel jsem se k nim dostat tak, aby za mnou nebyly v obilí cestičky. Nešlo to žádným způsobem. Zkoušel jsem se proplétat mezi klasy a i po čtyřech, to také nešlo beze stop a cestiček, ale první jsem do kruhu strčil hlavu. Dostal jsem ránu do hlavy od neznámé energie v kruhu. A tak jsem se v pěti, šesti letech začal zajímat také o záhady a už mi to zůstalo.
  Pokud vím, na světě je mnoho inteligentních badatelů v oborech kruhy v onilí, ale všichni se vzácně shodují v tom, že nemohou najít reálné vysvětlení. Jestliže srovnáme do jedné roviny všechna fakta a poznatky, v závěru nám vyjde skutečnost, že podzemní národy (Agharta) existují. Jestliže něco, nebo někdo čerpá přes kruhy v obilí do podzemí Měsíční energie a kosmické vibrace z vesmíru, jak níže vysvětlím, bez obojího by nebyl možný život na Zemi a v hlubokém podzemí už vůbec ne.

Vesmír a vibrace

  Celý vesmír se skládá z nekonečného množství vibrací. Před některými se naše tělo brání, jiné využívá ke svému životu. Energie, kterou naše tělo potřebuje, proudí do něj pod kontrolou. Primární energie uvádí do činnosti naše žlázy a tvoří základnu pro život všude ve vesmíru. Kosmické vibrace pro sebe využíváme rozmanitými způsoby, neboť vibrace tvoří energii, energie je tedy důsledkem vibrací. Lidské tělo se skládá z jedenáctimístného čísla vibrací.
  V mém vyprávění se mluví o barvách a barvy jsou utkané sítě s velkým počtem různých vibrací. Z těch je pro život pod zemí, jak jsem pochopil, zvláště důležitá fialová barva.
  Všechny části našeho těla mají individuální počet kosmických vibrací. Život člověka závisí na červených krvinkách a hemoglobinu a ten se skládá z 82 500 milionů vibrací za vteřinu a ty reprezentuje barva červená. Jiný počet vibrací mají plíce, hypofýza, srdce, oči a podobně. Všechny orgány užívají různý počet kosmických vibrací, které reprezentují různé barvy a ty se opět shodují s barvami čaker v našem těle. A je-li někde v našem těle počet vibrací snížen, naše tělo onemocní. Podle snížených vibrací (diagnostikuji rukou) v orgánech mohu tedy odhadnout rozsah nemocného orgánu a snadno eliminovat a léčit skutečně nemocné orgány. Epifýza (šišinka) a hypothalasmus jsou uloženy nad thalamem  a jsou spolu spojeny. Epifýza slouží tělu jako anténa a má přímý kontakt s kosmickými vibracemi vesmíru. Je to tedy příjmací stanice. Kdyby tělo přijalo celou sílu kosmických vibrací, mělo by to ničivé následky. Proto tvoří thalamus tlumící nárazník mezi epifýzou a hypothalamem, který je transformátorem a snižuje energetické napětí na úroveň, kterou tělo potřebuje.
  To bychom měli vědecké vysvětlení, ale ještě tu máme mystckou ochranu. Tu nám jistí duchovní čakry, které se nacházejí nad naší hlavou. Z vesmíru nám je nebezpečná jiná síla, kterou bych soukromě nazval "třetím pólem vesmíru".
  Měsíční energii vřele doporučuji. Při úplňku Měsíce chytám jeho energii do vody a tu si nosím do bytu. Voda musí být osvětlována jen Měsícem, účinky můžeme znásobit měsíčními kameny, ale před východem Slunce se musí uklidit. Slunce ji nesmí osvítit.
  Na příjemné si člověk rychle zvykne a pak to přestane vnímat. Následkem koncentrované měsíční energie jsem měl v bytě o moc příjemnější prostředí a vnímaly to i návštěvy. Jednou se stalo, že jsem ten zdroj, vodu nabitou měsíční energií bezmyšlenkově odstranil. A brzy jsem poznal následky. Začal jsem pozorovat, že mi něco stále schází. Atmosféra se v bytě zhoršila, cítil jsem se nespokojený na těle i na duši. Brzy jsem zjistil, že začínám vyhledávat nějaké náhradní libůstky a více kouřit.

Jan Spěváček

Více se můžete dozvědět zde

Medium č.12. prosinec 2010
 
Prohlášení o Cookies