Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Historie piktogramů na Slovensku.

Vytvořeno 09.12.2009 17:23:52 | Poslední změna 13.12.2009 10:21:33
Současná doba přináší obrovské množství zpráv, které není možné nalyzovat. nejsme totiž připraveni přijmout a zpracovat informace, které v nás narušují vědomosti, jež jsme po dlouhé roky ukládali do našeho vědomí.

  Proto se podvědomě bráníme všemu, co se nám jeví jako něco nemožného. Nemůžeme pochopit, že nejsme pány tvorstva ve vesmíru. Pociťujeme však, že tomu tak nejspíš není. Poznatky, se kterými se každodenně setkáváme, nám do podvědomí zanášejí nová, dosud nepoznaná fakta. Také duchovní svět začínáme vnímat z takového zorného úhlu až nám to vyráží dech. Uvědomujeme si, že naše existence není založena na náhodě. Jsme tady nyní proto, že zde máme být. Takto začíná svojí knihu UFO NA SLOVENSKU můj kamarád pan Miroslav Karlík z Trnavy, který se už desítky let zajímá o problematiku a výskyt UFO a dalších záhadných jevů. Od roku 1992 je členem skupiny slovenských nadšenců - UFO klubu, který se zaměřil především na nevysvětlitelné nebeské úkazy. Do konce roku 2008 skupina prověřila a zdokumentovala 383 hlášení o výskytu UFO a taktéž prozkoumala 18 piktogramů v obilí, obejvených na území Slovenské Republiky. Pan Miroslav Karlík se s přáteli ze svého UFO klubu zůčastní Festivalu záhad a tajemna, který se uskuteční v příštím roce v květnu v Chotěboři.

Výskyt piktogramů na Slovensku

 
Je zcela samozřejmé, že při rozhovorech o fenoménu UFO přijdou na přetřes i kruhy v obilí. Lépe řečeno piktogramy nebo agrosymboly.
  - Až po sedmi letech: Stejně jako na celém světě se také na Slovensku piktogramy objevily už v minulém století. V roce 1999 jsem měl přednášku o mimozemšťanech ve Filakově. K mému velkému překvapení mi členové místního klubu esoteriky ukázali fotografii obrazce, kterou pořídili 20. července 1992. Snímek zachycoval členy klubu rozestavěné na kružnicích v obilí. Nevýhodou bylo, že pole už předtím pokosilo místní zemědělské družstvo. Na strništi je přesto vidět, jakým způsobem byla stébla uložená a velikost kruhu- Toto je jediný případ, kdy jsem osobně neprozkoumal lokalitu, v níž se piktogram objevil. Skutečný piktogramový boom začal v roce 1996.
  - Moje přání se vyplnilo: Touha a přání moci vidět piktogramy i u nás se mi skutečně splnily. Nedaleko mého rodiště, v malé, takzvané Pusté vsi u Vrbového v okrese Piešťany, se objevily 4. července 1996 obrazce v obilném lánu. Právě jsme se účastnili vysílání v regionálním rádiu v Trnavě, když se mi ozvala vedoucí ještě existujícího UFO-klubu ve Vrbovém a sdělila mi, že obdržela zprávu o kruzích v obilí. Požádal jsem jí, aby někoho poprosila o zdokumentování unikátního úkazu videokamerou. To se podařilo. Bohužel, kameraman tomu, co natáčel, příliš nevěřil. Nikdy předtím se o takové věci nezajímal, spíše mu byly k smíchu, a proto jsou i takové záběry. Na místo s kruhy jsem se dostavil přibližně po dvou hodinách a provedl jsem patřičná měření a pořídil fotografie. Moje nadšení bylo obrovské. Konečně jsem měl to, po čem jsem v duchu toužil a v co jsem vskrytu duše doufal. Začal jsem pátrat, kdo kruhy objevil a kdy vlastně vznikly. Narazil na ně mladý pětadvacetiletý muž, který šel do práce. Všiml si, že na pšeničném poli je nějaký kruh. Ze vzdálenosti asi 150 metrů nemohl vidět, že tam jsou ještě další kruhy. Pokračoval v chůzi a divil se, komu to haraší ve věži, že ještě nedozrálé obilí začal kosit, a navíc k tomu do kruhu. Když přišel blíž, uvědomil si, že obilí není pokosené, ale jakoby poskládané do kruhu, a že stébla nejsou vůbec polámaná. Rozhodl se, že si tu záhadu prohlédne zblízka. Vstoupil tedy do největšího kruhu. Po několika krocích se mu ale začala točit hlava a omdlel. Probral se asi za deset minut. Divil se, proč leží na zemi. Vypotácel se z pole ven a připadal si jako omámený. Ujel mu i autobus do Piešťan, kam dojížděl do zaměstnání. Když přišel pozdě do práce a řekl, co s emu stalo, všichni to připisovali alkoholu a nezakrytě se mu vysmívali. Po podrobném vyzpovídání mladého muže jsem pátral dál. Oslovil jsem i babičku pana M. a ta mi řekla, že jistě nejde o lidské dílo, vždyť ona na těchto polích pracuje už pětapadesát let, a to, co tady prověřilo se neobjevilo poprvé. Před rokem byla na tomtéž lánu vyseta kukuřice a ona v ní našla stejný kruh, jako je ten největší, a velice se divila, kdo si dal námahu pozohýbat kukuřičné stvoly do kruhu. To by mohl udělat jen blázen.
  Jiní lidé vyprávěli, že v noci viděli v těch místech světla a že i psy a jiná zvířata se chovali nějak podivně.
  Již v předchozím textu jsem se zmínil o brigádnících, kteří nedaleko odtud prožili neuvěřitelnou noc, během níž obrazec vznikl. Obyvatelé obce zase tvrdili, že už několikrát viděli podivná tichá letadla nebo něco jim podobného.
  - Čím víc hlav, tím víc... Ještě ve mně nedozněly zvláštní pocity z piktogramu v Pusté vsi a už se objevil další v Bratislavě, v části Petržalka. Na okraji tamního sídliště se objevily 9. července 1996 dva kruhy. Hned ráno se k nim seběhlo mnoho zvědavců a bylo slyšet různé teorie o jejich původu. Členové místního klubu se rovněž rozdělili do dvou tábprů. Zkušenější tvrdili, že jde o klasické kruhy v obilí, pochybovači se snažili dokázat, že se jedná o podvod. Řeč přišla i na tajemné objekty, které tady často přelétávají a určitě to nejsou letadla ani nic jim pdobného.
  Tehdy jsem vůbec netušil, že je to jen začátek roku kruhů v obilí na Slovensku.
  - Nemusí pršet, jen když... V podvečer 27. července 1996 přišla zpráva, že další piktogramy se objevily na moravsko-slovneských hranicích pod hradem Branč, v části Podzámek obce Podbranč v senickém okrese. Nepodařilo se mi včas dorazit na inkriminované místo a nikoho bohužel nenapadlo aby piktogramy vyfotografoval. Naštěstí ale skupina mladých lidí obrazec zakreslila, a to dnes vlastně představuje jediný doklad o existenci a tvaru těchto piktogramů.
  - Dobrý nápad: U dalšího piktogramu jsme měli větší štěstí. Člověk, který ho 11 srpna 1996 objevil u Blatnice v okrese Martin, kruhy nafilmoval i nafotil a dokuntace se s odstupem času dostala do mé databáze. Tehdy mě dost udivoval tak malý zájem médií o tento jev. Jen velice sporadicky se informace o piktogramech objevily v médiích.Naštěstí v novém století se situace podstatně zlepšila.
  - Aspoň to: Další piktogram, který se objevil 15. července 1997, měl podobný osud jako už zmíněné piktogramy v Hnadlové a Podbranči. Zachoval se z něho jen nákres. Obrazec, který se objevil u Kunovské přehrady, 250 metrů od hlavní silnice v okrese Senica, byl svým tvarem ze všech dosud zaznamenaných nejzvláštnější.
  - Neměli si kde sednou: Přibližně za tři týdny jsem dostal nákres piktogramů od mladécho chlapce z Handlové. Projížděl na podzim 1997 okolím města a spolu s přítelkyní ny tyto obrazce narazili. Napadlo zdokumentovat je a díky tomu víme, jak vypadaly. Už jsem uvedl, že přibližně 30% piktogramů jsem z různých příčin nemohl prověřit. Později jsem se doslechl, že když majitelé pole zjistili, že na něm mají něco zvláštního, raději obilí (ale třebas i jiné plodiny) pokosili.

   V diskuzích o těchto prvních zkoumaných piktogramech zaznívaly nejrůznější názory. Mnozí známí byli jejich výskytem zaskočení a jiní zase prohlásili, že nejspíš nejsem normální, když tvrdím, že je nevytvořili lidé. Můj dlouholetý přítel, archeolog z Piešťanského muzea, nejdříve konstatoval, že na takové útvary nevěří, ale když jsem ho k nim přivedl, jen kroutil hlavou a neuměl sse s tím vyrovnat. první, čeho si všiml, bylo, že kruh, který byl umístěn na svahu, je ve spodní části prodloužený, a proto je vyloučeno, že by ho někdo mohl vytvořit nějakým provazem na kolíku. Tato skutečnost se potvrdila i na všech dalších útvarech nalezených na šikmé ploše. Jedná se o geometrický útvar, průmět kruhu z roviny na šikmou plochu. Nakonec i tak pobaveně konstatoval, že piktogram určitě udělali vrbovští luteráni.

  - Telefonická zpráva: Nečekaně mi doma zazvonil telefon. Manželé z Bratislavy mi oznamovali, že při projížďce na kolech objevili 29. června 1997 u Malinova velký kruh v obilí. Takový, jaký viděli na fotografiích z Anglie. Byl už večer, a proto jsem druhý den požádal členy klubu, kterí žijí v Bratislavě, aby se na onačené místo vydali a tento obrazec prověřili. Skutečně to byl kruh, docela určitě pravý, a vykazoval všechny parametry piktogramu. Nevýhodou bylo, že jsme se k němu dostali až po devíti dnech, a proto už na něm byly viditelné stopy povětrnostního působení. Ověřování pravosti probíhá v několika fázích. V podstatě jde o běžná měření a postupy, avšak používáme i další pomocné metody, podle našich odpůrců samozřejmě pavědecké!
  Okolo pole s piktogramem projelo mnoho vozidel, ale auta jezdí vysokou rychlostí a řidiči spíš sledují silnici, takže nebýt oněch cyklistů, zřejmě bychom o malinovském obrazci vůbec nevěděli. Musím poznamenat, že především na jihozápadním Slovensku se piktogramy vyskytovaly docela často, jenže lidé jim nevěnovali pozornost. Nevěděli, oč se vlastně jedná, spíše je považovali za hloupé výstřelky vandalů. Našli se i takoví, kteří za oznámení jejich nálezu požadovali finanční odměnu, a rozhodně ne malou, alespoň sto tisíc, jinak nám místo jejich výskytu neprozradí. To také dodrželi. Vždyť dne je všechno o pěnězích, v oblasti našeho pátrání bohužel také. Tento fakt ovšem snižuje věrohodnost naší práce.
 - Nevěřící agronom: Kruhy i přes malou publicitu, jíž se jim dostávalo, objevovaly dále. Nedaleko jaderné elektrárny, v obci Bučany, se 25. května 1998 objevil další piktogram. Agronom zemědělského družstva mě až po deseti dnech pozval, abych se na to, co se objevilo na jejich poli, přijel podívat. Nevěděl, co si o tom má myslet. Vždyť navečer, když se vracel kolem tohoto lánu domů, tam určitě nic neobvyklého nebylo. Neviděl nikoho, kdo by se v blízkosti inkriminovaného místa pohyboval, a přestože obratec vznikl v noci, nikde neviděl žádná světla. A potmě se přece takové věci dělat nedají.. Neměl pravdu, že tam žádná světla nebyla. Nedaleko odtud je pracoviště laboratoře výzkumného ústavu kukuřice a laborantky, které v tu noc pracovaly, zahlédly světelný objekt. Tiše nad nimi přeletěl a měly pocit, že zmizel nad lokalitou s piktogramem. Myslely si, že je to letadlo, ale proč nevydávalo žádný zvuk?
  - Bylo tam jak na pouti: Dalším místem, kde so objevil piktogram, bylo pole u silnice z Trnavy do Bratislavy. Přibližně na desátém kilometru od Trnavy, před obcí Cífer, začala rádno zastavovat všechna vozidla. Na pravé straně, asi 200 metrů od cesty, se 6. června 1998 objevily dva pměrně velké, jakoby nakreslené kruhy. Postupně se obilné pole změnilo v lidské mraveniště, jak to v takových případech bývá. Zvědavci přijížděli ze všech okolních míst a poničili tolik obilí, že se zdejší agronom chytal za hlavu a nadával, který idiot tam ty kruhy vyšlapal. Samozřejmě však nešlo o vyšplapané kruhy, nýbrž o velmi precizní piktogram. Jeden z kruhů byl umístěný na mírném svahu a také vykazoval prodloužení spodní části kružnice. O obrazce se zajímala televize, novináři a další zvědavci. Na místě se objevila i neznámá helikoptéra. Při rozhovoru s místními lidmi jsem se dozvěděl, že nejenom v předcházející noci, ale už předtím pozorovali různé svítící objekty, které nehlučně přelétávaly nad několika obcemi v okolí. Novinářka nejmenovaného deníku mě vyzvala, jestli bych s ní piktogram neprošel a neřekl jí něco bližšího o kruzích jako takových. Vydali jsme se na pole, kde začala fotografovat. Najednou na mne zakřičela, abych se podíval směrem k ní. Zahlédl jsem na několik vteřin nad elektrickým vedením velmi vysokého napětí diskovitý objekt, jak stoupá do výšky a odlétá směrem na Nitru. Novinářka byla v šoku a dodnes vzpomíná, co zažila, vždyť celý dosavadní život na UFO nevěřila. Škoda, že překvapením zapoměla i fotografovat. To se stává pozorovatelům poměrně často. Ve velké většině případů pozorování UFO jen co zdvihnete kameru, fotoaparát nebo dalekohled, objekt ještě před zmáčknutím spouště nebo zaostřením zmizí.
  - Hned u tratě: Víme, a nejen z anglických zdrojů, že piktogramy se mohou objevit v téže lokalitě víckrát. To se stalo i v následujícím případě, opět v Bučanech.
 Tak jako byl výše zmíněný obrazec v Cíferi vzdálený od Trnavy asi 10 kilometrů ve směru na Bratislavu, tyto bučanské piktogramy se nacházely směrem na Piešťany rovněž ve vzdálenosti přibližně 10 kilometrů. Je to náhoda? Neuběhl ani měsíc a 18. června 1998 se asi pět set metrů od místa výskytu zdejšího prvního piktogramu objevil další. Tehdy jsem však měl štěstí. Kolega z klubu, pro kterého jsem se stavil, když jsem obdržel horkou informaci z Bučan, se na mne podíval ospalýma očima  zřejmě si myslel svoje. Spěchali jsme na označené místo. Do piktogramu jsme vstoupili jako první. Opět se splnilo mé tajné přání. Přeměřili jsme všechno, co se dalo, nafilmovali a nafotografovali místo z různých stran a pořídili snímky zajímavých detailů.
  Při svém metráku váhy a 190 centimetrech výšky jsem se vyškrábal na bízko rostoucí vrbu. V duchu jsem si říkal, že když spadnu i s kamerou a s fotoaparátem, bude to pořádná ostuda. Naše trnavská rovina je totiž skutečně rovná a fotografovat piktogramy je možné jen z nadhledu. Letadlo nebo helikoptéru jsem si zatím nepořídil a jak to vypadá, nekoupím si jí do konce života. Kolem deváté hodiny se na pole začali sbíhat lidé a zase to vypadalo jako v poutním místě. Většinou jsem se do lokalit, kde se piktogramy objevily, po sklizni plodin už nevrátil. Zřejmě to byla chyba. V Bučanech jsem se kvůli zvědavosti přátel objevil asi čtrnáct dní po pokosení pole. K mému údivu jsem na něm rozeznal obrazec vytvořený mladým osením, téměř totožný s předchozím piktogramem. To byl pro mne další důkaz o pravosti tohoto obrazce. Vždyť proč se právě v tomto místě objevil jen mírně zvětšený vzor originálu? Tento poznatek jsem si ověřil i na dalších piktogramech.
  - Když je zájem: Když se v Bučanech a v Cíferi piktogramy objevily, nevěřil jsem, že jejich výskyt bude pokračovat. Ale k mému překvapení hned za deset dní, 28. června 1998, se objevil piktogram na severu Slovenska, ve Svrčinovci u polsko-českých hranic. Koncem června jsem obdržel sopis od objevitelky tohoto kruhu. Jak mi později sdělila, ráno 28. června se podívala oknem ven na protější kopec Furmanec a uviděla v obilném porostu kruh. Hned ji napadlo, že to zřejmě bude piktogram podobný těm, jaké viděla v několika časopisech. Vyhledala mou adresu a napsala mi. Já jsem hned druhého dne sedl do auta a obrazec jsem si prohlédl a zdokumentoval. Také v tomto případě se potvrdila teorie, že kruh umístěný na šikmém svahu vykazuje prodloužení spodní části kružnice.
  - Všechno za peníze: S nemalým očekáváním jsem v roce 199 čekal na příchod léta. K mému zkjlamání se však dlouho vůbec nic nedělo. Toto roční období pomalu vrcholilo a obilí vlastně bylo dozrálé. Byl jsem na návštěvě u maželčiných rodičů, když zazvonil telefon. Manželka mě vzápětí informovala: "Shání Tebe." Trochu s obavou jsem převzal sluchátko, vždyť jeden nikdy neví, a na moje "prosím" mi mužský hlas oznámil, že piloti z amatérského aeroklubu v Malackách 30. července 1999 při svých letech nafilmovali obrazec v obilí, pravděpodobně asi "ten váš piktogram". Byl jsem tak překvapený, že jsem se ani nezeptal, odkud volající má toto telefonní číslo (měl v tom prsty  můj bratr). Po ukobnčení krátkého rozhovoru jsem netrpělivě čekal na auto, které mělo pro mne a manželku přijet a odvézt nás do Trnavy pro potřebné vybavení. Po dalších dvou hodinách jsme seděli ve čtyřmístném sportovním letadle typu Zlín a letěli jsme nad Senicí směrem na sever, až nad místo, kde jsem s dosti velkými obtížemi nafilmoval na kazetu VHS krásný, zatím neznámý piktogram. Obrazec se nacházel na nejvyšším kopci v okolí a bylo ho vidět jen seshora. Konečně se mi vyplnilo toužebné přání: shlédnout piktogramy z letadla. Po hodinovém kroužení nad polem s obrazcem jsme si ho prohlédli i v terénu. Obilí bylo dozrálé a za několik hodin ho pokosili. Piktogram byl panenský a pravý. Po tomto triumfu však nastalo období "kruhového sucha". Tři roky jsem čekal na výskyt dalšího obrazce a pomalu jsem si začínal myslet, že když jsme tak hloupí a neumíme z dosavadních piktogramů nic vyčíst, jejich tvůrcům se zdá být zbytečné pokoušet se o další kontakty s námi.
  - Piktogramy jen pro vyvolené: Přesto jsem každé léto doufal, že tento rok se něco stane. Přelom nastal 30. června 2002. Mým kolegou v zaměstnání je amatérský pilot, létá většinou na větroních. U Nitry v Janikovcích tehdy právě probíhalo mistrovství Slovenska v bezmotorovém létání, o něž se pochopitelně zajímal. Prvního července mi zatelefonoval, že na internetu objevil piktogram, který tam umístili jeho přátelé z Nitry. Okamžitě jsem se vydal k němu do bytu. Skutečně, na monitoru počítače byly jasně vidět tři spojené kruhy. Kontaktoval jsem letiště. Řekli mi něco,co mě velmi zaskočilo. Za určitou (a nemalou) sumu mi prozradí lokalitu, kde se piktogram nachází. Byl to nehorázný požadavek, a tak jsem jejich návrh odmítl. Prohlédl jsem si pak s přítelem naskenovaný obrázek pozorněji a společně s manželkou jsme po tříhodinovém hledání na rovině a ve vysokém obilí pomoci dalekohledu piktogram objevili a podrobně ho zdokumentovali. Přátelé z klubu byli na obrazec zvědaví a chtěli ho spatřit in natura. Proto jsem se asi po čtyřech dnech s nimi vydal do Drážovec u Nitry, kde se na začátku obce, vpravo za kanálem, piktogram nacházel. K našemu nemilému překvapení už ale toto pole místní zemědělské družstvo pokosilo. Zaraženě jsme přicházeli blíž k místu, kde se piktogram původně nacházel. Překvapilo nás, že obrazec tam vlastně zůstal. Kombajn kosil obilí poměrně vysoko, a proto se zachoval. Po chvíli si nás všimla agronomka i další pracovníci. Vysvětlil jsem jim, co tady mají a oni jako vystřelení z praku se tam utíkali podívat. Potom mě jeden z přítomných místních lidí poznal. Agronomka chtěla vědět, jestli je obilí radioaktivní. Ubezpečil jsem jí, že ani v jednom piktogramu na Slovensku se radioaktivita neobjevila. Svoje tvrzení jsem jí hned prokázal dozimetrem, který stále nosím s sebou. Uvěřila mi, když jsem jí prozradil, že pracuji v atomové elektrárně v Jaslovských Bohunicích. V průběhu rozhovoru jsem se dozvěděl, že i tady někdo nedávno viděl létat nějaká podivná letadla bez křídel. Je zajímavé, že tento piktogram a stejně tak mnohé další byl těžko postřehnutelný ze země. Nabyl jsem dojmu, že jak obrazec u Sence, tak i tento se na svých místech objevily jen proto, že poblíž jsou letiště.
  - Lidská potřeba a piktogram: Opět nastala sezona piktogramů. Objevovaly se v Čechách i v Anglii, odkud v letech hojnosti hlásili až tři sta třicet výskytů. Vznikaly také nepravé obrazce, asi tak třicet procent jich vyrobili falzifikátoři. Je třeba si uvědomit, že se vždy napodobují pouze originály. Tak je tomu u obrazů, pasů apod. Pravidelně jsem vystupoval v televizních a rozhlasových relacích a při jednom vysílání mě oslovil televizní kameraman. Říkal, že když pořizoval dokumentární fotografie do vysílání, uvědomil si, že i on v roce 2002 nafotografoval u dálnice, když musel na chvíli přerušit jízdu, aby si ulevil, podobné obrazce. Bylo to přesně 30. července 2002 kolem sedmnácté hodiny. tyto snímky má doma na diapozitivech. Za pár týdnů jsem snímky dostal a tak jsem mohl do databáze založit další piktogramy, třebaže se tak stalo s dvouletým zpožděním.
 - Zpráva od kolegy: Přešlo dlouhých pět let a nikde se neobjevilo ani ohnuté stéblo obilí. Pak mi v kanceláři zazvonil služební telefon. Volal kolega Juraj z jaderné elektrárny Mochovce. "Mirku, nebudeš mi věřit, ale viděl jsem u nás UFO, a nejsem jediný a nebylo to jen jednou." Trochu jsme si popovídali a dohodli se, že až k nim služebně pojedu, ještě to probreme. Netušil jsem, že se uvidíme už a dva dny. Byla sobota, s manželkou jsme večer očekávali návštěvu známých. Těsně před pátou hodinou odpoledne zazvoniul mobil. "Mirku, u nás v Hule (ve vesničce u Nových Zámků) je pěkný piktogram." Manželka se na mne po této novince vyčítavě podívala. "Ty tam chceš jet?" Bál jsem se hned přikývnout a tak jsem to nejdřív zkusil s dotazem, jestli by nejela se mnou. Konstatoval, že si stejně nepomůže, a zavolala známým, že se jimozveme, jakmile se vrátíme. Naštěstí i oni patří do našeho klubu, tak to pochopili. Po dvou hodinách rychlé jízdy a navigováni kolegou jsme dorazili k piktogramu. Nafotografovali a nafilmovali jsme ho ze všech stran. Tou dobou se tam už shromažďovali vesničané, mezi nimi byl i předseda zemědělského družstva a agronom. Přiběhli, protože chtěli zjistit, co se to na poli děje. Báli se požáru, vždyť v pondělí chtěli začít kosit. Už několik dní ve dne v noci obilná pole hlídali. Právě jeden z hlídačů, mladý myslivec, ráno 13. července 2007 tento piktogram objevil a tsrachy utekl z posedu. Bál se, že na poli v noci řádil satan. Vždyť on nic neviděl, a přece tu někdo musel být. Předseda a agronom si velice pozorně prohlíželi vzniklý útvar a jen kroutili hlavami. Nikoho jsme neviděli a neumíme si ani z odborného hlediska představit, jak mohl někdo nebo něco obilí tak zohýbat, zatočit do copánků a ještě rozdělit do kosočtverců. Nejvíc je však udivilo, že stébla nejsou polámaná a že klasy v piktogramu jsou rovné, zatímco ty, které stojí, jsou ohnuté téměř o 180 stupňů, což je znakem zralosti. protože čas běžel a nic dalšího se už nedalo zjistit, spěchali jsme kvůli dohodnuté návštěvě domů.
  - Kontrola shora: Zdálo by se, že tím příběh tohoto piktogramu končí. Po zkušenostech s předcházejícími zkoumanými obrazci jsem Juraje asi po měsíci požádal, aby se jel na pole podívat, jestli se tam neobjeví něco zajímavého. Nevydal se na místo osobně, ale poslal tam syna. Ten vzal fotoaparát a pole vyfotografoval. Pořídil snímek především prot, že na zoraném poli byl docela dobře vidět nový porost, ale zvláště zvýrazněný se jevil ve tvaru předcházejícího piktogramu. To však není všechno. Už chtěl odejít, když v jižním směru spozoroval vysoko na obloze nehybný zářící bod, který se tam z ničeho nic objevil. Zdvihl fotoaparát a vyfotografoval ho. Objekt po chvíli zmizel.
  - Proč opět v Hule? Téměř po roce 14. až 16. června 2008 se v pšeničném poli objevily nové kruhy, ve vzdálenosti pouhých 200 metrů, v němž byl do jedné poloviny vepsán kruh velký asi 7,5 metrů a do druhé části zvláštní nedefinovatelný symbol. Asi ve vzdálenosti 200 metrů se nacházel další soubor čtyř kruhů, které se vzájemně dotýkaly. Kruhy měly v průměru 19,5 metru a v každém z této čtveřice byl vyveden jiný symbol - v jižním trojúhelníku, jehož středem procházel propletenec od základny k vrcholu, v severním takzvané boží oko, ve východním kříž a v západním byla celá plocha kruhu z pšeničných stvolů zohýbaných v protisměru pohybu hodinových ručiček. Při pozorování obrazce se nedaleko inkriminovaného místa objevil v malé výšce jasně zářící, z něhož vycházel světelný paprsek. Piktogram objevili tři studenti, kteří fotografovali přírodu v rámci středoškolské odborné praxe.
  - Falešné piktogramy: Samozřejmě jsme rovněž na Slovensku zaznamenali falešné piktogramy. Není nic udivujícího na tom, že první se objevil právě v Trnavě, zřejmě proto, že tu působí náš klub. K velkému zklamání místních novinářů jsem jednoznačně potvrdil, že tento piktogram je lidským výtvorem. Dokazoval to i nález pomůcky, kterou byl vytvořen.
  Obdobný falešný piktogram se objevil v létě 2007 v Helpě na východním Slovensku. Provedení těchto falešných obrazců je velmi ubohé. Ti, kteří jsou tvůrci pravých piktogramů, se musí na falšovatele hněvat za nekvalitní podvrhy. O piktogramech se toho už hodně řeklo a napsalo na celém světě. Velmi málo oponentů se však na tyto obrazce přišlo alespoň podívat. A když se přece jen dostavili, tak si vymýšleli neskutečné metody, jakými se dají takové obrazce vytvořit.
  Nemám zájem tento postoj komentovat, mě takoví demagogové nepřesvědčí. Ale i tak jsem rád, že jsem se s nimi setkal, protože drtivá část údajných odborníků smetla přede mnou v pracovně ze stolu to, co si vůbec neprohlédla. Taková arogance vědců při posuzování neobvyklých jevů na celém světě ještě přinese své ovoce. Pro mne představuje rozhodující fakt osobní poznání tohoto fenoménu. Musím ještě dodat, že na celém světě se nenašla jediná fotografie, film, videozáznam, na nichž by bylo vidět, jak piktogrmy potmě za pár hodin vyrábějí ať už dva zprofanovaní straci z Anglie, nebo kdokoliv jiný v kterékoliv jiné zemi.
  Pamatujme, že falzifikáty existují, ale ty se dají bez  větší námahy snadno rozpoznat. A ještě poslední věta: děkuji všem poctivým badatelům a přívržencům hledání pravdy o návštěvnících z vesmíru na naší zatím obyvatelné Zemi.

Miro Karlík Slovensko
(UFO na Slovensku)

 
Prohlášení o Cookies