Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Dopis ministrovi obrany - žádost o odtajnění informací o UFO.

Vytvořeno 29.12.2009 19:31:21 | Poslední změna 29.12.2009 19:45:54
    Praha, dne 20.10. 2009

Vážený pane ministře,

Dovolujeme si obrátit se na Vás jako skupina badatelů, kteří se věnují studiu tzv. exopolitiky a kterou Vám ve stručnosti představujeme.

Exopolitika se zabývá psychologickými, společenskými a v neposlední řadě zejména politickými důsledky přítomnosti mimozemských entit a jejich vlivu na dění na naší Zemi. Je to jakýsi „globální" pohled na jevy spojované s existencí mimozemských civilizací a nové paradigma této problematiky založené na odborných analýzách pozorovaných jevů.

Bližší informace o naší badatelské skupině a o exopolitice jsou uvedeny na našich webových stránkách www.exopolitika.cz

Mezi jevy přisuzované mimozemských entitám patří zejména některé neidentifikované objekty, tzv. UFO (unidentified flying objects), pozorované po desítky let po celé Zemi a to nejen civilisty, ale zejména vojenskými a leteckými odborníky.

Jistě neušlo Vaší pozornosti, že v nedávné době odhalily své svazky o pozorování těchto neidentifikovaných objektů takové země jako Kanada, Brazílie, Peru, Chile, Ecuador a v Evropě pak Francie, Irsko, Dánsko a Velká Británie. Některé svazky před časem odtajnila i Ruská Federace.

Mnohé indicie nasvědčují tomu, že i Česká armáda uchovává ve svých archivech záznamy o pozorování takovýchto jevů. Bylo by nepochybně velkým přínosem nejen pro badatele, ale i pro českou veřejnost, jež je značně skeptická, jak je Vám jistě známo, kdyby se Česká republika zachovala stejně jako uvedené země. A navíc by i Česká armáda a tím i ČR nesporně sklidila mezinárodní uznání jako první z evropských zemí z bývalého komunistického bloku, která své archívy zpřístupnila veřejnosti.

Chtěli bychom proto nejen apelovat na Váš zájem dovědět se více o těchto jevech pozorovaných v České republice, ale zejména podnítit Vaše úsilí o odkrytí příslušných archivů pro veřejnost.

Považovali bychom proto za velice prospěšné, kdybyste instruoval generála letectva ČA, aby pověřil příslušného vysokého důstojníka, do jehož pravomoci spadají hlášení o pozorování neobvyklých jevů, zveřejněním obsahu takovýchto svazků. Popřípadě se zasadit i o zbavení mlčenlivosti osob zabývajících se v ČA touto problematikou.

 Za skupinu českých badatelů v exopolitice 

 Karel Rašín

karel.rasin@yahoo.com


Převzato z www.exopolitika.cz

 

 

 

 

 
Prohlášení o Cookies