Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Dimenzionální posun naší Země a lidstva.

Vytvořeno 31.10.2010 11:00:37 | Poslední změna 31.10.2010 14:02:05
                                             Velká změna

  Většina proroků a původních obyvatel světa ví, že na Zemi nastane "velká změna". My vidíme tuto změnu jako planetární, dimenzionální přesun do nové úrovně bytí spojený se změnou vědomí do Kristova vědomí, nebo-li vědomí jednoty.
  Dimenzionální posun nastává, když se nějaká planeta nebo nějaké kosmické těleso posune z jedné dimenzionální úrovně do druhé. V našem případě to bude ze třetí do čtvrté dimenze. Domorodí obyvatelé Ameriky věří, že se přesouváme ze čtvrtého do pátého světa, což je změna, které předchází den nazvaný Den očištění. Rozdíl v počtech je daný tím, že oni vidí Prázdnotu jako svět a začínají počítat světy od tohoto bodu. Tak jsou třetí dimenze Melchizedeka a čtvrtý svět domorodých Američanů totožné.
  Jakmile k vlastnímu posunu dojde, nikdo nebude pochybovat. Nastanou specifické změny barev a tvarů, jež většina lidského vědomí nebude znát. V tomto bodu jsme opustili zemskou třetí dimenzi. Obvykle se v této době posunou osy planety, ale my se to nedovíme, protože budeme doslova v nové časoprostorové dimenzi. Vždy existují i jiné možnosti, jak by se to mohlo stát, ale tohle je běžný případ. Když projdeme Prázdnotou (vždy mezi dimenzemi), vstoupíme do zemské čtvrté dimenze. Život se dramaticky změní. Před touhle fází se odehraje nanebevzetí, zmrtvých vstání či konečná smrt. Zrození do nového světa právě začíná.
  Následující scénář podrobně popisuje postup dimenzionálního posunu, který se obyvkle děje v univerzu, ale Země je výjmečný případ.
  Prvním znamením planetárního dimenzionálního posunu je silné zeslabení geomagnetického pole, o němž věda ví, že na Zemi již 2000 let klesá, od té doby, co se objevil Ježíš. Za posledních 500 let geomagnetické pole Země klesalo ale mnohem dramatičtěji. Když se přiblížíme k dimenzionálnímu posunu, geomagnetické pole se začíná chovat neobvykle, což se již děje. Na všech světových letištích museli u svých leteckých map provést korekce magnetické odchylky severu, aby mohli používat automatické přístroje.
  Posledních třicet let lze pozorovat nezvyklé změny magnetického pole. Ptáci nemigrují do svých obvyklých míst. Používají totiž magnetické siločáry k navigaci letu domů po svých migračních dráhách a tyto siločáry se dramaticky mění. Domnívám se, že příčina uvíznutí velryb a delfínů na pobřeží je stejná, neboť také užívají tyto siločáry k migraci. Mnoho magnetických siločar, které původně kopírovaly pobřeží, je nyní na pevnině. Kytovci tyto linie následují a nyní místo vody míří na pobřeží a zde uvíznou. Nakonec se magnetické pole pravděpodobně zhroutí a klesne na nulu. Stalo se to již mnohokrát v dějinách Země.
  Pokud se to stane, může proběhnout několik scénářů. Pole se samo převrátí a póly se vymění. Nebo se po dosažení nuly může vrátit do stejné konfigurace pólů, ale s úplně jinou osou.. Existují různé varianty, jak to může proběhnout, ale vám a vašemu nanebevstoupení na tom nezáleží. Nebudete zde na této dimenzionální rovině Země, proto nebudete mít přímou zkušenost s touto změnou.
  Když se magnetické pole dostane do nuly a zůstane tam asi dva týdny, význěmně to ovlivní lidskou mysl. Podle Rusů poté, když vyšlou lidi do kosmického prostoru a ti jsou mimo geomagnetické pole Země více než dva týdny, jejich kosmonauti začínají doslova bláznit. To je přesně to, co se přihodilo po Pádu, kdy se potopila Atlantida - lidé ztratili svojí paměť a zbláznili se. Zdá se, že magnetismus planety je rovněž spojen s našimi emocionálními těly, Rusové proto vymysleli malé zařízení, které kosmonauti nosí na pásu svého skafandru, aby si zachovali běžné magnetické pole kolem těla, když jsou ve vesmírném prostoru. Jsem si jist, že NASA udělal to samé.
  Fáze před posunem obvykle trvá od tří měsíců do dvou let. Tuto fázi většinou spouští geomagnetismus, který žene lidi do stavů šílenství. Trhy s cennými papíry kolabují, vlády se stávají nefunkčními a dovolávají se stanného práva, ale to nefunguje, protože armáda má ten samý problém. To je doprovázeno nedostatkem jídla, dalších potřeb a pomoci. A jako vrchol všeho se většina lidí stává paranoidními a sahá po svých zbraních. Nikdo není na zemském povrchu v bezpečí.
  Avšak díky obrovské pomoci, kterou nám dali naši mimozemští bratři, a díky dramatckým změnám ve vědomí, kterými vyzráváme, tu existuje velká šance, že nebudeme muset projít tímto nebezpečným údobím, a pokud ano, bude to trvat jen chvíli. Pokud bychom se připravovali na tuto fázi na fyzické úrovni, ukládali bychom do díry v zemi jídlo a zásoby a pak do podzemní pevnosti vstoupili, nevyšli bychom. Protože dimenzionální posun nás přivede do nové dimenze vědomí Země, do místa, kde třetí dimenze, náš normální svět, přestane existovat - trojdimenzionální svět pomine.
  Na vyšších dimenzionálních rovinách žádné fyzické přípravy nepomohou. Úspěch závisí na vašem spirituálním uvědomění a většinou na vašem charakteru.
  Pět až šest hodin před posunem se objevují podivné fenomény. Začínají se překrývat dvě dimenze. Budete možná sedět v místnosti, když se zničehonic objeví něco, co bude pro vaší mysl nevysvětlitelné. Budou čtyřdimenzionální objekty, které nebudou zapadat do vašeho chápáni reality. Uvidíte barvy, které jste předtím v životě nikdy neviděli. Budou neobyčejně jasné a bude se zdát, že mají vlastní světelný zdroj. A budou mít tvar, který vaše mysl nedokáže vysvětlit. Tyto objekty budou nejpodivnějšími věcmi, co jste kdy viděli. Je to v pořádku, je to přirozený jev.
  Další úkaz, který dozajista nastane, souvisí s charakterem reality, kterou Lucifer stvořil a ve které my žijeme. Původní realita je stvořena způsobem, že je v božím řádu s čímkoliv ostatním. Ale v luciferské realitě technologie vyrábí syntetické materiály. Tyto umělé materiály, které se v přírodě nenacházejí, nebudou schopny projít do čtvrté dimenze. Vrátí se zpět do prvků, ze kterých byly stvořeny. Tak například vaše auto je vyrobeno z umělé hmoty a z dalších vysoce nestabilních materiálů a z větší části se zhroutí a částečně rozloží. Většina moderních domů nebude během této fáze bezpečná. Proto by bylo nejlepší, kdybyste byli v přírodě, až se to stane, ale pokud to nejde, pak jste v rukou božích. Nechci, abyste si s tím dělali starosti. Pouze vás informuji, abyste poznali, kdy začne posun.
  Podle Edgara Cayceho a dalších parapsychologů bylo dříve zde na Zemi mnoho vysoce vyspělých civilizací, ale zůstala po nich jen nepatrná, nebo žádná stopa. Důvodem je to, co bylo právě popsáno. Jejich umělé materiály neprošly posledním dimenzionálním posunem před 13 000 lety nebo přes další předchozí posuny. Bůh vyčistil prostředí původní Reality pokaždé, když se uskutečnil dimenzionální posun. Pokud sem přijde vyspělá mimozemská kultura a chce vytvořit nějakou strukturu (jako například pyramidy), která přetrvává desítky tisíc let, nevytvoří je ze sofistikovaného kovu, jako je nerezavějící ocel. Používají přirozené materiály, které jsou velmi tvrdé a trvanlivé. Vědí, že pyramidy vydrží všechny tyto přirozené dimenzionální změny, které zažije každá planeta. Není to omezená doba kamenná, jsou to spíše inteligentně udělané věci.

                                    Prázdnota - tři dny temnoty
  Po promítání různých neobvyklých barev, poslední je zlatá kovová, začíná se tato realita zakalovat a pozvolna mizet. Zářivá zlatá se stává mdlou a stále ztrácí svoje světlo, dokud není celý svět tmavý a černý. Noříte se do temnoty a váš starý svět je navždy pryč. Nyní vaše oči nedokážou vidět nic, ani vaše tělo. Uvědomujete si, že jste stabilní, ale současně se zdá, že plujete. Váš dobře známý svět je pryč. Ničeho se zde nebojte. Není tady nic, čeho byste se měli bát. Je to naprosto přirozené. Vstoupili jste do Prázdnoty mezi třetí a čtvrtou dimenzí, do Prázdnoty, ze které všechny věci pocházejí a musí se do ní vrátit. Vstoupili jste do dvěří mezi světy. Není zde světlo, není zde zvuk. Nastává zde absolutníztráta smyslů, na kterou žádná představivost nestačí.
  Nové zrození je následující zkušeností, která je spíše šokující. Po tom, co jste pluli v ničem a temnotě asi tři dny, se jedné úrovni vaší bytosti zdá, že uběhly tisíce let. Pak zcela neočekávaně a okamžitě váš veškerý svět exploduje do oslnivého, bílého světla. Je to oslepující. Bude to nejjasnější světlo, které jste dosud spatřili a bude trvat velmi dlouhou dobu, než se vaše oči přizpůsobí a budou umět zacházet s intenzitou tohoto nového přicházejícího světla. Když se začnete přizpůsobovat této intenzitě světla, což může chvilku trvat, začnete vidět barvy, které jste předtím nikdy neviděli a ani nevěděli, že existují. Celá zkušenost této reality je bizarní a vše je neznámé.

                                               Vaše myšlenky
  Jste zde jako dítě v novém světě. Stále jste v novém světě, daleko od pomoci. Jste silný duch, který dokáže kontrolovat veškerou realitu pomocí myšlenky. Cokoli si pomyslíte, stane se okamžitě! Na počátku ještě normálně nerozpoznáte toto propojení. Většině lidí trvá několik dní, než si tyto věci dají dohromady, a těchto pár dní je klíčových. Mohou vám pomoci přežít v novém světě, pokud tomu porozumíte.
  Zjistili jsme, že v tomto stadiu existují tři typy lidí. První typ lidí jsou ti, kteří sem prošli a jsou na tento svět připraveni. Připravovali se na tento svět životem, který žili. Pak jsou tu lidé, kteří nejsou připraveni a jsou naplněni tak velkým strachem, že sami sobě nedovolí opustit třetí dimenzi po projítí Prázdnotou a okamžitě se vrátí k Zemi. Nakonec je tu třetí skupina, která sem vstoupila, ale ještě není zcela připravena na tuto skušenost. Byli dostatečně připraveni na přechod do čvrté dimenze, ale ksutečně nebyli připravenu tu zůstat. Ježíš hovořil o těchto lidech na konci jednoho podobenství, že "mnoho je povolaných, ale málo vyvolených".
  Když lidé nejsou zcela připraveni, znamená to, že si berou všechny svoje strachy a nenávisti s sebou. Když zjistí, že se nacházejí v tomto velmi bizarním světě, jejich strachy a zloba vzrostou. A protože nevědí, že na cokoliv pomyslí, vezme to na sebe podobu, jejich strachy se začnou manifestovat. Myslí si, že mají halucinace, a to jim přinese další strach.
  Pokud jste "pokorní", dovolíte sami sobě zůstat v tomto vyšším světě svými myšlenkami, pocity a jednáním. Přežijete. To je jen začátek. Patrně napřed začnete prozkoumávat svoje tělo a fyzicky se stanete tím, čím chcete být. Všechny neduhy si vyléčíte, protože to pro vás bude hračka. Pak začnete prozkoumávat zbytek své nové reality.
  Jedna věc se tane téměř vždy. Náhodou si povšimnete velkých pohybujících se světel v oblasti, kde se nacházíte. Nazývají se matka a otec. Ano ve čtvrté dimenzi dostanete rodiče. Je to však naposledy, protože v dalším světě už nebudou.
  V prostoru čtvrté dimenze, kam jste dorazili, problémy s rodinou, které jste měli zde na Zemi, neexistují. Vaše matka a otec vás milují způsobem, který jste si jen vysnili na Zemi. Naprosto vás milují a starají se o vás. Nedovolí, aby se vám něco špatného přihodilo, jakmile přežijete. Nemusíte se absolutně o nic starat. Je to období náramné radosti, pokud se prostě odevzdáte a dovolíte této lásce, aby vás provázela. Všechna bolest a utrpení, které jste zažili v životě, je pryč a další krásná a posvátná úroveň života se vynořuje. Začínáte zažívat další prastarý, přesto nový způsob bytí, a to je vaše bytí. Vždycky bylo vaše, ale vzdali jste se ho. Nyní se vracíte do stavu vědomí, kde Bůh je v celém životě samozřejmý.

                                       Jedinečný přechod
  Dozvěděli jste se, co se normálně stává, když planeta přechází do čtvrté dimenze. Nyní si předložíme novou teorii, co s emožná stane na počátku 21. století třetího tisíciletí zde na Zemi. Sporadicky se může planeta dostat do anomálie, aby se přechod stal snažším. Přejde do další dimenze, ale přetvoří starou dimenzi takovým způsobem, aby dokončila starou karmu a udělal přechod do dalšího světa jednodušším. Zřídka se toto stává na planetární bázi, ale je to možné.
  Edgar Cayce říkal, že osy zeměkoule se změní v "zimě 1998ů, ale nesatlo se tak. Další předpověď naznačovala datum 11. srpna 1999, kdy jsme měli vstoupit do vyšší dimenze, jinak bychom se sami zničili, a zdá se, že ani jedna věc se neuskutečnila. Mohla by být pravda, že jsme již přešli do čtvrté dimenze a nevíme o tom? Je to možné.
  Možná to budou nové děti Země, halvní ostří vědomí, které jsou zde z tohoto důvodu. Mnoho dalších dětí zde je vysoce spirituálními bytostmi, které přišly na Zem, aby nám pomohly s tímto přechodem do nového světa.
  Tyto nové děti mají schopnost iniciovat přechod tohoto světa do nového světa prostřednictvím neobyčejných prostředků. Možná budeme svědky tothoto zázraku v tomto velkém okamžiku dějin. Se svou vysokou úrovní univerzálního chápání mohou přetvořit tento svět takovým způsobem, abychom neztratili jedinou duši - což, jak věřím, je jejich touha. Museli bychom pak změnit to, co říkal Ježíš: "Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených," a domnívám se, že kdybychom to udělali, byl by přešťasten. Je to sen univerza, aby každá duše přešla, protože předtím to nebylo možné.
  Jak mohou děti neobyčejným způsobem zachránit planetu? Dětská čistá nevinnost a láska k vyšším světům je zdroj samotného harmonického stvoření. Pokud jsou tyto děti reálné - a zdá se, že takové jsou -, pak nyní není nic nemožné. Bůh nám možná požehnal Jeho dokonalou milostí.

Drunvalo Melchizedek

Medium č.11. listopad 2010
 
Prohlášení o Cookies